Structure-Encoding Differential Evolution for Integer Programming

Changshou Deng, Chang-yong Liang, Bingyan Zhao, Yanling Yang, An-Yuan Deng. Structure-Encoding Differential Evolution for Integer Programming. JSW, 6(1):140-147, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.