Deep Regression Segmentation for Cardiac Bi-Ventricle MR Images

Xiuquan Du, Weiwei Zhang, Heye Zhang, Jun Chen, Yanping Zhang, James Warrington, Gary Brahm, Shuo Li. Deep Regression Segmentation for Cardiac Bi-Ventricle MR Images. IEEE Access, 6:3828-3838, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.