Modularizing Deep Learning via Pairwise Learning With Kernels

Shiyu Duan, Shujian Yu, José C. Príncipe. Modularizing Deep Learning via Pairwise Learning With Kernels. IEEE Transactions on Neural Networks, 33(4):1441-1451, 2022. [doi]

Authors

Shiyu Duan

This author has not been identified. Look up 'Shiyu Duan' in Google

Shujian Yu

This author has not been identified. Look up 'Shujian Yu' in Google

José C. Príncipe

This author has not been identified. Look up 'José C. Príncipe' in Google