An Improved Epsilon Method with M2M for Solving Imbalanced CMOPs with Simultaneous Convergence-Hard and Diversity-Hard Constraints

Zhun Fan, Zhi Yang 0007, Yajuan Tang, Wenji Li, Biao Xu, Zhaojun Wang, Fuzan Sun, Zhoubin Long, Guijie Zhu. An Improved Epsilon Method with M2M for Solving Imbalanced CMOPs with Simultaneous Convergence-Hard and Diversity-Hard Constraints. In Hisao Ishibuchi, Qingfu Zhang 0001, Ran Cheng, Ke Li 0001, Hui Li 0020, Handing Wang, Aimin Zhou, editors, Evolutionary Multi-Criterion Optimization - 11th International Conference, EMO 2021, Shenzhen, China, March 28-31, 2021, Proceedings. Volume 12654 of Lecture Notes in Computer Science, pages 248-256, Springer, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.