Fine-Grained Channel Access in Wireless LAN

Ji Fang, Kun Tan, Yuanyang Zhang, Shouyuan Chen, Lixin Shi, Jiansong Zhang, Yongguang Zhang, Zhenhui Tan. Fine-Grained Channel Access in Wireless LAN. IEEE/ACM Trans. Netw., 21(3):772-787, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.