NONCODEV5: a comprehensive annotation database for long non-coding RNAs

Shuangsang Fang, Lili Zhang, Jincheng Guo, YiWei Niu, Yang Wu, Hui Li, Lianhe Zhao, Xiyuan Li, XueYi Teng, XianHui Sun, Liang Sun, Michael Q. Zhang, Runsheng Chen, Yi Zhao. NONCODEV5: a comprehensive annotation database for long non-coding RNAs. Nucleic Acids Research, 46(Database-Issue), 2018. [doi]

Authors

Shuangsang Fang

This author has not been identified. Look up 'Shuangsang Fang' in Google

Lili Zhang

This author has not been identified. Look up 'Lili Zhang' in Google

Jincheng Guo

This author has not been identified. Look up 'Jincheng Guo' in Google

YiWei Niu

This author has not been identified. Look up 'YiWei Niu' in Google

Yang Wu

This author has not been identified. Look up 'Yang Wu' in Google

Hui Li

This author has not been identified. Look up 'Hui Li' in Google

Lianhe Zhao

This author has not been identified. Look up 'Lianhe Zhao' in Google

Xiyuan Li

This author has not been identified. Look up 'Xiyuan Li' in Google

XueYi Teng

This author has not been identified. Look up 'XueYi Teng' in Google

XianHui Sun

This author has not been identified. Look up 'XianHui Sun' in Google

Liang Sun

This author has not been identified. Look up 'Liang Sun' in Google

Michael Q. Zhang

This author has not been identified. Look up 'Michael Q. Zhang' in Google

Runsheng Chen

This author has not been identified. Look up 'Runsheng Chen' in Google

Yi Zhao

This author has not been identified. Look up 'Yi Zhao' in Google