A multiobjective optimization based framework to balance the global exploration and local exploitation in expensive optimization

Zhiwei Feng, Qingbin Zhang, Qingfu Zhang, Qiangang Tang, Tao Yang, Yang Ma. A multiobjective optimization based framework to balance the global exploration and local exploitation in expensive optimization. J. Global Optimization, 61(4):677-694, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.