Interpretable models to predict Breast Cancer

Pedro Ferreira, InĂªs Dutra, Rogerio Salvini, Elizabeth S. Burnside. Interpretable models to predict Breast Cancer. In Tianhai Tian, Qinghua Jiang, Yunlong Liu, Kevin Burrage, Jiangning Song, Yadong Wang, Xiaohua Hu, Shinichi Morishita, Qian Zhu, Guohua Wang, editors, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016. pages 1507-1511, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.