Quantitative evaluation modeling of mobile Ad Hoc network communication service availability under failure

Yanfang Fu, Yichang Su, Zan Wang, Dengdeng Guo, Fei Dai, Lianjiong Zhong, Jianing Wei. Quantitative evaluation modeling of mobile Ad Hoc network communication service availability under failure. IJMSSC, 11(6), 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.