IEEE SLT 2021 Alpha-Mini Speech Challenge: Open Datasets, Tracks, Rules and Baselines

Yihui Fu, Zhuoyuan Yao, Weipeng He, Jian Wu, Xiong Wang, Zhanheng Yang, Shimin Zhang, Lei Xie, Dongyan Huang, Hui Bu, Petr MotlĂ­cek, Jean-Marc Odobez. IEEE SLT 2021 Alpha-Mini Speech Challenge: Open Datasets, Tracks, Rules and Baselines. In IEEE Spoken Language Technology Workshop, SLT 2021, Shenzhen, China, January 19-22, 2021. pages 1101-1108, IEEE, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.