Diffeomorphic Image Registration of Diffusion MRI Using Spherical Harmonics

Xiujuan Geng, Thomas J. Ross, Hong Gu, Wanyong Shin, Wang Zhan, Yi-Ping Chao, Ching-Po Lin, Norbert Schuff, Yihong Yang. Diffeomorphic Image Registration of Diffusion MRI Using Spherical Harmonics. IEEE Trans. Med. Imaging, 30(3):747-758, 2011. [doi]

Bibliographies