SHREC 2020: Classification in cryo-electron tomograms

Ilja Gubins, Marten L. Chaillet, Gijs van der Schot, Remco C. Veltkamp, Friedrich Förster, Yu Hao, Xiaohua Wan 0001, Xuefeng Cui, Fa Zhang 0001, Emmanuel Moebel, Xiao Wang 0004, Daisuke Kihara, Xiangrui Zeng, Min Xu 0009, Nguyen P. Nguyen, Tommi White, Filiz Bunyak. SHREC 2020: Classification in cryo-electron tomograms. Computers & Graphics, 91:279-289, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.