Classification in Cryo-Electron Tomograms

Ilja Gubins, Gijs van der Schot, Remco C. Veltkamp, Friedrich Förster, Xuefeng Du, Xiangrui Zeng, Zhenxi Zhu, Lufan Chang, Min Xu 0009, Emmanuel Moebel, Antonio Martinez-Sanchez, Charles Kervrann, Tuan M. Lai, Xusi Han, Genki Terashi, Daisuke Kihara, Benjamin A. Himes, Xiaohua Wan, Jingrong Zhang, Shan Gao, Yu Hao, Zhilong Lv, Xiaohua Wan, Zhidong Yang, Zijun Ding, Xuefeng Cui, Fa Zhang. Classification in Cryo-Electron Tomograms. In Silvia Biasotti, Guillaume Lavoué, Remco C. Veltkamp, editors, 12th Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2019, Genoa, Italy, May 5-6, 2019. pages 49-54, Eurographics Association, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.