Assessment of Global Carbon Dioxide Concentration Using MODIS and GOSAT Data

Meng Guo, Xiufeng Wang, Jing Li, Kunpeng Yi, Guosheng Zhong, Hiroshi Tani. Assessment of Global Carbon Dioxide Concentration Using MODIS and GOSAT Data. Sensors, 12(12):16368-16389, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.