Standards News

Christian Herrero-Veron, Jianping Zheng, Joachim W. Walewski, Michael Bahr, Kurt Bischinger, Hyounhee Koo, Tricci So, Kiran Makhijani, Richard Li, Marc Holness, Yoshifumi Nishida, Philip Eardley, JiaJun Ma, Hongsong Shi, Kai Chen, Gaetan Pradel, Yanbin Zhang, Xiaotian Yao, Liang Wei, John Caras, Abbie Barbir, Hiroshi Takechi, Junjie Xie, Keundug Park, Sang-Woo Lee. Standards News. IEEE Communications Standards Magazine, 2(3):4-12, 2018. [doi]

Authors

Christian Herrero-Veron

This author has not been identified. Look up 'Christian Herrero-Veron' in Google

Jianping Zheng

This author has not been identified. Look up 'Jianping Zheng' in Google

Joachim W. Walewski

This author has not been identified. Look up 'Joachim W. Walewski' in Google

Michael Bahr

This author has not been identified. Look up 'Michael Bahr' in Google

Kurt Bischinger

This author has not been identified. Look up 'Kurt Bischinger' in Google

Hyounhee Koo

This author has not been identified. Look up 'Hyounhee Koo' in Google

Tricci So

This author has not been identified. Look up 'Tricci So' in Google

Kiran Makhijani

This author has not been identified. Look up 'Kiran Makhijani' in Google

Richard Li

This author has not been identified. Look up 'Richard Li' in Google

Marc Holness

This author has not been identified. Look up 'Marc Holness' in Google

Yoshifumi Nishida

This author has not been identified. Look up 'Yoshifumi Nishida' in Google

Philip Eardley

This author has not been identified. Look up 'Philip Eardley' in Google

JiaJun Ma

This author has not been identified. Look up 'JiaJun Ma' in Google

Hongsong Shi

This author has not been identified. Look up 'Hongsong Shi' in Google

Kai Chen

This author has not been identified. Look up 'Kai Chen' in Google

Gaetan Pradel

This author has not been identified. Look up 'Gaetan Pradel' in Google

Yanbin Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yanbin Zhang' in Google

Xiaotian Yao

This author has not been identified. Look up 'Xiaotian Yao' in Google

Liang Wei

This author has not been identified. Look up 'Liang Wei' in Google

John Caras

This author has not been identified. Look up 'John Caras' in Google

Abbie Barbir

This author has not been identified. Look up 'Abbie Barbir' in Google

Hiroshi Takechi

This author has not been identified. Look up 'Hiroshi Takechi' in Google

Junjie Xie

This author has not been identified. Look up 'Junjie Xie' in Google

Keundug Park

This author has not been identified. Look up 'Keundug Park' in Google

Sang-Woo Lee

This author has not been identified. Look up 'Sang-Woo Lee' in Google