Standards News

Christian Herrero-Veron, Jianping Zheng, Joachim W. Walewski, Michael Bahr, Kurt Bischinger, Hyounhee Koo, Tricci So, Kiran Makhijani, Richard Li, Marc Holness, Yoshifumi Nishida, Philip Eardley, JiaJun Ma, Hongsong Shi, Kai Chen, Gaetan Pradel, Yanbin Zhang, Xiaotian Yao, Liang Wei, John Caras, Abbie Barbir, Hiroshi Takechi, Junjie Xie, Keundug Park, Sang-Woo Lee. Standards News. IEEE Communications Standards Magazine, 2(3):4-12, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.