Common Postzygotic Mutational Signatures in Healthy Adult Tissues Related to Embryonic Hypoxia

Yaqiang Hong, Dake Zhang, Xiangtian Zhou, Aili Chen, Amir Abliz, Jian Bai, Liang Wang, Qingtao Hu, Kenan Gong, Xiaonan Guan, Mengfei Liu, Xinchang Zheng, Shujuan Lai, Hongzhu Qu, Fuxin Zhao, Shuang Hao, Zhen Wu, Hong Cai, Shaoyan Hu, Yue Ma, Junting Zhang, Yang Ke, Qian-Fei Wang, Wei Chen, Changqing Zeng. Common Postzygotic Mutational Signatures in Healthy Adult Tissues Related to Embryonic Hypoxia. Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 20(1):177-191, 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.