Chronic wound assessment and infection detection method

Jui-Tse Hsu, Yung-Wei Chen, Te-Wei Ho, Hao-Chih Tai, Jin-Ming Wu, Hsin-Yun Sun, Chi-Sheng Hung, Yi-Chong Zeng, Sy-Yen Kuo, Feipei Lai. Chronic wound assessment and infection detection method. BMC Med. Inf. & Decision Making, 19(1), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.