Mapping Development Pattern in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration Using DMSP/OLS Nighttime Light Data

Yi'na Hu, Jian Peng, Yanxu Liu, Yueyue Du, Huilei Li, Jiansheng Wu. Mapping Development Pattern in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration Using DMSP/OLS Nighttime Light Data. Remote Sensing, 9(7):760, 2017. [doi]

Authors

Yi'na Hu

This author has not been identified. Look up 'Yi'na Hu' in Google

Jian Peng

This author has not been identified. Look up 'Jian Peng' in Google

Yanxu Liu

This author has not been identified. Look up 'Yanxu Liu' in Google

Yueyue Du

This author has not been identified. Look up 'Yueyue Du' in Google

Huilei Li

This author has not been identified. Look up 'Huilei Li' in Google

Jiansheng Wu

This author has not been identified. Look up 'Jiansheng Wu' in Google