RGB-D to CAD Retrieval with ObjectNN Dataset

Binh-Son Hua, Quang-Trung Truong, Minh-Khoi Tran, Quang-Hieu Pham, Asako Kanezaki, Tang Lee, HungYueh Chiang, Winston Hsu, Bo Li 0013, Yijuan Lu, Henry Johan, Shoki Tashiro, Masaki Aono, Minh-Triet Tran, Viet-Khoi Pham, Hai Dang Nguyen, Vinh-Tiep Nguyen, Quang-Thang Tran, Thuyen V. Phan, Bao Truong, Minh N. Do, Anh Duc Duong, Lap-Fai Yu, Duc Thanh Nguyen, Sai Kit Yeung. RGB-D to CAD Retrieval with ObjectNN Dataset. In Ioannis Pratikakis, Florent Dupont, Maks Ovsjanikov, editors, Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 3DOR 2017, Lyon, France, April 23-24, 2017. Eurographics Association, 2017. [doi]

Authors

Binh-Son Hua

This author has not been identified. Look up 'Binh-Son Hua' in Google

Quang-Trung Truong

This author has not been identified. Look up 'Quang-Trung Truong' in Google

Minh-Khoi Tran

This author has not been identified. Look up 'Minh-Khoi Tran' in Google

Quang-Hieu Pham

This author has not been identified. Look up 'Quang-Hieu Pham' in Google

Asako Kanezaki

This author has not been identified. Look up 'Asako Kanezaki' in Google

Tang Lee

This author has not been identified. Look up 'Tang Lee' in Google

HungYueh Chiang

This author has not been identified. Look up 'HungYueh Chiang' in Google

Winston Hsu

This author has not been identified. Look up 'Winston Hsu' in Google

Bo Li 0013

This author has not been identified. Look up 'Bo Li 0013' in Google

Yijuan Lu

This author has not been identified. Look up 'Yijuan Lu' in Google

Henry Johan

This author has not been identified. Look up 'Henry Johan' in Google

Shoki Tashiro

This author has not been identified. Look up 'Shoki Tashiro' in Google

Masaki Aono

This author has not been identified. Look up 'Masaki Aono' in Google

Minh-Triet Tran

This author has not been identified. Look up 'Minh-Triet Tran' in Google

Viet-Khoi Pham

This author has not been identified. Look up 'Viet-Khoi Pham' in Google

Hai Dang Nguyen

This author has not been identified. Look up 'Hai Dang Nguyen' in Google

Vinh-Tiep Nguyen

This author has not been identified. Look up 'Vinh-Tiep Nguyen' in Google

Quang-Thang Tran

This author has not been identified. Look up 'Quang-Thang Tran' in Google

Thuyen V. Phan

This author has not been identified. Look up 'Thuyen V. Phan' in Google

Bao Truong

This author has not been identified. Look up 'Bao Truong' in Google

Minh N. Do

This author has not been identified. Look up 'Minh N. Do' in Google

Anh Duc Duong

This author has not been identified. Look up 'Anh Duc Duong' in Google

Lap-Fai Yu

This author has not been identified. Look up 'Lap-Fai Yu' in Google

Duc Thanh Nguyen

This author has not been identified. Look up 'Duc Thanh Nguyen' in Google

Sai Kit Yeung

This author has not been identified. Look up 'Sai Kit Yeung' in Google