A high-performance speech BioHashing retrieval algorithm based on audio segmentation

Yi-Bo Huang, De-Huai Chen, Bo-Run Hua, Qiu-yu Zhang. A high-performance speech BioHashing retrieval algorithm based on audio segmentation. Computer Speech & Language, 83:101551, January 2024. [doi]

Abstract

Abstract is missing.