Enterprise Application System Reengineering: A Business Component Approach

Shi-Ming Huang, Shin-Yuan Hung, David C. Yen, Shing-Han Li, Chun-Ju Wu. Enterprise Application System Reengineering: A Business Component Approach. Journal of Database Management, 17(3):66-91, 2006. [doi]

Abstract

Abstract is missing.