Fast Visual Tracking Based on Convolutional Networks

Ren-Jie Huang, Chun-Yu Tsao, Yi-Pin Kuo, Yi-Chung Lai, Chi-Chung Liu, Zhe-Wei Tu, Jung-Hua Wang, Chung-Cheng Chang. Fast Visual Tracking Based on Convolutional Networks. Sensors, 18(8):2405, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.