Evaluating the Performance of a Static Patching Strategy against Computer Viruses

Da-Wen Huang, Lu-Xing Yang, Xiaofan Yang, Xiang Zhong, Yuan Yan Tang. Evaluating the Performance of a Static Patching Strategy against Computer Viruses. Complexity, 2020, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.