Analysis of Meta-programs: an Example

Stan Jarzabek, Hongyu Zhang, Ru Shen, Vu Tung Lam, Zhenxin Sun. Analysis of Meta-programs: an Example. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 16(1):77-102, 2006. [doi]

Abstract

Abstract is missing.