A Portable Real-Time Ringdown Breath Acetone Analyzer: Toward Potential Diabetic Screening and Management

Chenyu Jiang, Meixiu Sun, Zhennan Wang, Zhuying Chen, Xiaomeng Zhao, Yuan Yuan, Yingxin Li, Chuji Wang. A Portable Real-Time Ringdown Breath Acetone Analyzer: Toward Potential Diabetic Screening and Management. Sensors, 16(8):1199, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.