Constructing Novel Block Layouts for Webpage Analysis

Zexun Jiang, Hao Yin, Yulei Wu, Yongqiang Lyu, Geyong Min, Xu Zhang 0006. Constructing Novel Block Layouts for Webpage Analysis. ACM Trans. Internet Techn., 19(3), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.