MRI detects white matter reorganization after neural progenitor cell treatment of stroke

Quan Jiang, Zheng Gang Zhang, Guang Liang Ding, Brian Silver, Li Zhang, He Meng, Mei Lu, Siamak Pourabdillah-Nejed-D., Lei Wang, Smita Savant-Bhonsale, Lian Li, Hassan Bagher-Ebadian, Jiani Hu, Ali S. Arbab, Padmavathy Vanguri, James R. Ewing, Karyn Alayne Ledbetter, Michael Chopp. MRI detects white matter reorganization after neural progenitor cell treatment of stroke. NeuroImage, 32(3):1080-1089, 2006. [doi]

Abstract

Abstract is missing.