Investigation of neural progenitor cell induced angiogenesis after embolic stroke in rat using MRI

Quan Jiang, Zheng Gang Zhang, Guang Liang Ding, Li Zhang, James R. Ewing, Lei Wang, RuiLan Zhang, Lian Li, Mei Lu, He Meng, Ali S. Arbab, Jiani Hu, Qing Jiang Li, Siamak Pourabdollah-Nejad D, Hemanthkumar Athiraman, Michael Chopp. Investigation of neural progenitor cell induced angiogenesis after embolic stroke in rat using MRI. NeuroImage, 28(3):698-707, 2005. [doi]

Abstract

Abstract is missing.