Hybrid error correction approach and de novo assembly for minion sequencing long reads

Mehdi Kchouk, Mourad Elloumi. Hybrid error correction approach and de novo assembly for minion sequencing long reads. In Tianhai Tian, Qinghua Jiang, Yunlong Liu, Kevin Burrage, Jiangning Song, Yadong Wang, Xiaohua Hu, Shinichi Morishita, Qian Zhu, Guohua Wang, editors, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016. pages 122-125, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.