Spoken Language Translation System

Gen-ichiro Kikui, Mark Seligman, Toshiyuki Takezawa, Masami Suzuki, Kenji Kita, Tsuyoshi Morimoto, Masaaki Nagata, Toshihisa Tashiro, Herbert Tropf, Shigeki Sagayama, Jun-ichi Takami, Kazumi Ohkura, Akira Kurematsu. Spoken Language Translation System. In IJCAI. pages 1705-1705, 1993.

Abstract

Abstract is missing.