Student cluster competition 2017, team Tsinghua University: Reproducing vectorization of the tersoff multi-body potential on the Intel Skylake and NVIDIA Volta architectures

Ka Cheong Jason Lau, Yuxuan Li, Lei Xie, Qian Xie, Beichen Li, Yu Chen, Guanyu Feng, Jiping Yu, Xinjian Yu, Miao Wang, Wentao Han, Jidong Zhai. Student cluster competition 2017, team Tsinghua University: Reproducing vectorization of the tersoff multi-body potential on the Intel Skylake and NVIDIA Volta architectures. Parallel Computing, 78:47-53, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.