A 35-GHz, 0.8-A/W and 26-µm Misalignment Tolerance Microlens-Integrated p-i-n Photodiodes

Yong Lee, Kazuyuki Nagatsuma, Kazuhiko Hosomi, Takuma Ban, Kazunori Shinoda, Koichiro Adachi, Shinji Tsuji, Yasunobu Matsuoka, Shigehisa Tanaka, Reiko Mita, Toshiki Sugawara, Masahiro Aoki. A 35-GHz, 0.8-A/W and 26-µm Misalignment Tolerance Microlens-Integrated p-i-n Photodiodes. IEICE Transactions, 94-C(1):116-119, 2011. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.