4 (R=Nd, Gd)

Jin-Chun Li, Ping Qian, Zhen-Feng Zhang, Ying Liu, Xiao-Jian Yuan, Jiang Shen, Nan-Xian Chen. 4 (R=Nd, Gd). Computer Physics Communications, 184(2):342-347, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.