Cellular Automata Approach for Modeling Lane Changing Execution

Hui-xuan Li, Chun-fu Shao, Hao-ling Wu, Jun-fang Tian, Yingda Dai. Cellular Automata Approach for Modeling Lane Changing Execution. J. Cellular Automata, 11(4):339-350, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.