Optimal Beaconing Control for Epidemic Routing in Delay-Tolerant Networks

Yong Li 0008, Zhaocheng Wang, Depeng Jin, Li Su, Lieguang Zeng, Sheng Chen 0001. Optimal Beaconing Control for Epidemic Routing in Delay-Tolerant Networks. IEEE T. Vehicular Technology, 61(1):311-320, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.