Placebo Analgesia Changes Alpha Oscillations Induced by Tonic Muscle Pain: EEG Frequency Analysis Including Data during Pain Evaluation

Linling Li, Hui Wang, Xijie Ke, Xiaowu Liu, Yuan Yuan, Deren Zhang, Donglin Xiong, Yunhai Qiu. Placebo Analgesia Changes Alpha Oscillations Induced by Tonic Muscle Pain: EEG Frequency Analysis Including Data during Pain Evaluation. Front. Comput. Neurosci., 2016:45, 2016. [doi]

Authors

Linling Li

This author has not been identified. Look up 'Linling Li' in Google

Hui Wang

This author has not been identified. Look up 'Hui Wang' in Google

Xijie Ke

This author has not been identified. Look up 'Xijie Ke' in Google

Xiaowu Liu

This author has not been identified. Look up 'Xiaowu Liu' in Google

Yuan Yuan

This author has not been identified. Look up 'Yuan Yuan' in Google

Deren Zhang

This author has not been identified. Look up 'Deren Zhang' in Google

Donglin Xiong

This author has not been identified. Look up 'Donglin Xiong' in Google

Yunhai Qiu

This author has not been identified. Look up 'Yunhai Qiu' in Google