Combining Fuzzy partitions Using Fuzzy Majority Vote and KNN

Chun Sheng Li, Yao-nan Wang, Hai-Dong Yang. Combining Fuzzy partitions Using Fuzzy Majority Vote and KNN. JCP, 5(5):791-798, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.