EWAS Atlas: a curated knowledgebase of epigenome-wide association studies

Mengwei Li, Dong Zou, Zhaohua Li, Ran Gao, Jian Sang, Yuansheng Zhang, Rujiao Li, Lin Xia, Tao Zhang, Guangyi Niu, Yiming Bao, Zhang Zhang 0002. EWAS Atlas: a curated knowledgebase of epigenome-wide association studies. Nucleic Acids Research, 47(Database-Issue), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.