Depression recognition using machine learning methods with different feature generation strategies

Xiaowei Li 0005, Xin Zhang, Jing Zhu, Wandeng Mao, Shuting Sun, Zihan Wang, Chen Xia, Bin Hu 0001. Depression recognition using machine learning methods with different feature generation strategies. Artificial Intelligence in Medicine, 99, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.