Snow depth and ice thickness derived from SIMBA ice mass balance buoy data using an automated algorithm

Zeliang Liao, Bin Cheng, Jiechen Zhao, Timo Vihma, Keith Jackson, Qinghua Yang, Yu Yang, Lin Zhang, Zhijun Li, Yubao Qiu, Xiao Cheng. Snow depth and ice thickness derived from SIMBA ice mass balance buoy data using an automated algorithm. Int. J. Digital Earth, 12(8):962-979, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.