ncFANs: a web server for functional annotation of long non-coding RNAs

Qi Liao, Hui Xiao, Dechao Bu, Chaoyong Xie, Ruoyu Miao, Haitao Luo, Guoguang Zhao, Kuntao Yu, Haitao Zhao, Geir Skogerbø, Runsheng Chen, Zhongdao Wu, Changning Liu, Yi Zhao. ncFANs: a web server for functional annotation of long non-coding RNAs. Nucleic Acids Research, 39(Web-Server-Issue):118-124, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.