Dest-ResNet: A Deep Spatiotemporal Residual Network for Hotspot Traffic Speed Prediction

Binbing Liao, Jingqing Zhang, Ming Cai, Siliang Tang, YiFan Gao, Chao Wu, ShengWen Yang, Wenwu Zhu 0001, Yike Guo, Fei Wu. Dest-ResNet: A Deep Spatiotemporal Residual Network for Hotspot Traffic Speed Prediction. In Susanne Boll, Kyoung Mu Lee, Jiebo Luo, Wenwu Zhu 0001, Hyeran Byun, Chang Wen Chen, Rainer Lienhart, Tao Mei, editors, 2018 ACM Multimedia Conference on Multimedia Conference, MM 2018, Seoul, Republic of Korea, October 22-26, 2018. pages 1883-1891, ACM, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.