Fast Texture Coding Based on Spatial, Temporal and Inter-View Correlations for 3D Video Coding

Jie-Ru Lin, Mei-Juan Chen, Yi-Sheng Ciou, Chia-Hung Yeh, Min-Hui Lin 0002, Lih-Jen Kau, Chuan-Yu Chang. Fast Texture Coding Based on Spatial, Temporal and Inter-View Correlations for 3D Video Coding. IEEE Access, 9:100081-100095, 2021. [doi]

Authors

Jie-Ru Lin

This author has not been identified. Look up 'Jie-Ru Lin' in Google

Mei-Juan Chen

This author has not been identified. Look up 'Mei-Juan Chen' in Google

Yi-Sheng Ciou

This author has not been identified. Look up 'Yi-Sheng Ciou' in Google

Chia-Hung Yeh

This author has not been identified. Look up 'Chia-Hung Yeh' in Google

Min-Hui Lin 0002

This author has not been identified. Look up 'Min-Hui Lin 0002' in Google

Lih-Jen Kau

This author has not been identified. Look up 'Lih-Jen Kau' in Google

Chuan-Yu Chang

This author has not been identified. Look up 'Chuan-Yu Chang' in Google