Remove Appearance Shift for Ultrasound Image Segmentation via Fast and Universal Style Transfer

Zhendong Liu, Xin Yang 0009, Rui Gao, Shengfeng Liu, Haoran Dou, Shuangchi He, Yuhao Huang, Yankai Huang, Huanjia Luo, Yuanji Zhang, Yi Xiong, Dong Ni. Remove Appearance Shift for Ultrasound Image Segmentation via Fast and Universal Style Transfer. In 17th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging, ISBI 2020, Iowa City, IA, USA, April 3-7, 2020. pages 1824-1828, IEEE, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.