An Innovative Method to Classify Remote-Sensing Images Using Ant Colony Optimization

Xiaoping Liu, Xia Li, Lin Liu 0001, Jinqiang He, Bin Ai. An Innovative Method to Classify Remote-Sensing Images Using Ant Colony Optimization. IEEE T. Geoscience and Remote Sensing, 46(12):4198-4208, 2008. [doi]

Abstract

Abstract is missing.