Learning Quadratic Discriminant Function for Handwritten Character Classification

Cheng-Lin Liu, Hiroshi Sako, Hiromichi Fujisawa. Learning Quadratic Discriminant Function for Handwritten Character Classification. In ICPR (3). pages 44-47, 2002. [doi]

Abstract

Abstract is missing.