Constructing a reliable Web graph with information on browsing behavior

Yiqun Liu, Yufei Xue, Danqing Xu, Rongwei Cen, Min Zhang, Shaoping Ma, Liyun Ru. Constructing a reliable Web graph with information on browsing behavior. Decision Support Systems, 54(1):390-401, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.