Cucumber Fruits Detection in Greenhouses Based on Instance Segmentation

Xiaoyang Liu, Dean Zhao, Weikuan Jia, Wei Ji 0001, Chengzhi Ruan, Yueping Sun. Cucumber Fruits Detection in Greenhouses Based on Instance Segmentation. IEEE Access, 7:139635-139642, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.