Error Propagation Analysis in Three-Dimensional Coseismic Displacement Inversion

Bin Liu, Jingfa Zhang, Yi Luo, Wenliang Jiang, Xi Chen, Yongsheng Li. Error Propagation Analysis in Three-Dimensional Coseismic Displacement Inversion. IEEE Geosci. Remote Sensing Lett., 11(11):1971-1975, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.